O projektu

O projektu

Projekt „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now" provodi se u cilju unaprijeđenja zaštite prava žrtava trgovanja ljudima.Projekat podržava Europska unija a provode ga:

Saznajte više na www.nadoknadimo.org.

Sadržaj aplikacije je isključiva odgovornost organizacija koje provode projekt Balkans ACT Now! i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

Preuzmi aplikaciju BAN Human Trafficking!

App Store Google Play

Anketa- Kada žrtve trgovine ljudima imaju pravo na naknadu štete?

loader