Дознај повеќе

Кој може да биде трговец со луѓе?

Секој може да биде трговец со луѓе - различни мажи и жени имаат своја улога во ланецот на трговијата со луѓе, од регрутирање до експлоатација; трговците се често лица во кои жртвите имаат доверба - роднини, па дури и најблиските членови на семејството, како и луѓе кои жртвите долго време ги познаваат. Од друга страна, жртвите може да се експлоатираат од страна на лица со кои се запознале, додека барале работа, можност за школување во странство, или во друг град, брак и слично. Трговијата со луѓе понекогаш функционира и како "семеен бизнис", во која секој член на семејството има негова / нејзиниа улога.

Како трговците стекнуваат доверба од жртвите?

Бидејќи трговијата со луѓе е високо профитабилна, трговците се подготвени да потрошат месеци за жртвата да стекне доверба во нив, тие можат и да глумат дека се пријател, дечко, слично на жртвата. Доколку жртвата е врбувана по пат на лажна понуда за работа, се случува трговците да ја запознаат жртвата со лажен вработен кои глуми дека е среќен со работата и условите за работа.

Дознај повеќе

Кој може да биде трговец со луѓе?

Секој може да биде трговец со луѓе - различни мажи и жени имаат своја улога во ланецот на трговијата со луѓе, од регрутирање до експлоатација; трговците се често лица во кои жртвите имаат доверба - роднини, па дури и најблиските членови на семејството, како и луѓе кои жртвите долго време ги познаваат. Од друга страна, жртвите може да се експлоатираат од страна на лица со кои се запознале, додека барале работа, можност за школување во странство, или во друг град, брак и слично. Трговијата со луѓе понекогаш функционира и како "семеен бизнис", во која секој член на семејството има негова / нејзиниа улога.

Како трговците стекнуваат доверба од жртвите?

Бидејќи трговијата со луѓе е високо профитабилна, трговците се подготвени да потрошат месеци за жртвата да стекне доверба во нив, тие можат и да глумат дека се пријател, дечко, слично на жртвата. Доколку жртвата е врбувана по пат на лажна понуда за работа, се случува трговците да ја запознаат жртвата со лажен вработен кои глуми дека е среќен со работата и условите за работа.

Превземија апликацијата BAN Human Trafficking

App Store Google Play

Aнкета- Кога жртвите на трговија со луѓе имаат право на надомест на штета?

loader