За играта

За играта

Оваа  мобилнa  апликација е произведенa со цел едукација  на корисниците во врска со прашањето на трговија со луѓе и спречување на овој вид криминал.

Преку играње на оваа интерактивна игра, корисниците ќе можат да се запознаат со различните видови и фази на трговијата со луѓе, почнувајќи од регрутирање, експлоатација, како да се излезе од синџирот на трговијата со луѓе, па се до рехабилитација, социјална реинтеграција и борбата за остварување на правата на жртвите на трговија со луѓе.

Запознавајќи се со потенцијалните опасности, корисниците ќе можат да препознаат слични ситуации во секојдневниот живот, а со тоа да  се заштитат себе си и луѓето кои ги знаат. Исто така, подоброто разбирање за траумите на жртвите на трговија со луѓе ќе придонесе во борбата против дискриминацијата и подобрување на положбата на жртвите на трговија со луѓе во европските земји.

Мобилната апликација е произведена во рамки на  проектот Balkans ACT Now! кој е финансиран од страна на Европската унија.

Авторски права: Balkans ACT Now! Проектен тим
Апликациска Верзија: 1.0
Дизајн и развој: Intellex d.o.o.
Илустрации: Бојан Радовановиќ
Текстови: АСТРА - Акција против трговија со луѓе

Превземија апликацијата BAN Human Trafficking

App Store Google Play

Aнкета- Кога жртвите на трговија со луѓе имаат право на надомест на штета?

loader