За проектот

За проектот

Проектот " Балкан Делувај Сега” (против трговијата со луѓе) се спроведува со цел подобрување на заштитата на правата на жртвите на трговија со луѓе.Проектот е финансиран од Европската Унија, a го спроведуваaт:

Дознај повеќе наwww.nadoknadimo.org..

Содржината на апликацијата е единствена одговорност на организациите кои го спроведуваат "Балкан Делувај Сега" и под никакви околности може да се смета како одраз на ставовите на Европската Унија.

Превземија апликацијата BAN Human Trafficking

App Store Google Play

Aнкета- Кога жртвите на трговија со луѓе имаат право на надомест на штета?

loader