Играј
Изберете лик

Ликовите во оваа игра се измислени.Нивните животни приказни се инспирирани од искуствата на жртвите на трговија со луѓе.

Превземија апликацијата BAN Human Trafficking

App Store Google Play