Препознајте ја трговијата со луѓе

Физичкиот изглед

Дали има некои видливи знаци на насилство, страв или вознемиреност? Жртвите претрпуваат брутална физичка и психичка злоупотреба.

Доверба во властите

Жртвите се најчесто свесни за фактот или се наведени да веруваат дека нивните трговци може да соработуваат со полицијата.

Лични предмети

Трговците со луѓе вообично им ги одземаат личните документи на жртвите, понекогаш и нивните мобилни телефони и парите, се со цел да ги контролираат.

Контрола на Движење

На жртвите вообичаено не им е дозволено слободно да се движат или да комуницираат со другите луѓе; дури и кога тоа им е дозволено, нивното движење и комуникација со други луѓе се под строга контрола на трговците.

Препознајте ја трговијата со луѓе

Физичкиот изглед

Дали има некои видливи знаци на насилство, страв или вознемиреност? Жртвите претрпуваат брутална физичка и психичка злоупотреба.

Доверба во властите

Жртвите се најчесто свесни за фактот или се наведени да веруваат дека нивните трговци може да соработуваат со полицијата.

Лични предмети

Трговците со луѓе вообично им ги одземаат личните документи на жртвите, понекогаш и нивните мобилни телефони и парите, се со цел да ги контролираат.

Контрола на Движење

На жртвите вообичаено не им е дозволено слободно да се движат или да комуницираат со другите луѓе; дури и кога тоа им е дозволено, нивното движење и комуникација со други луѓе се под строга контрола на трговците.

Превземија апликацијата BAN Human Trafficking

App Store Google Play

Aнкета- Кога жртвите на трговија со луѓе имаат право на надомест на штета?

loader