Пријави трговија со луѓе

Можете да не контактирате преку СОС телефонската линија на број
+389 22 77 7070
за повици од странство или на бесплатниот СОС број
0800 11 111
за повици од Македонија.

Можете да не контактирате преку СОС телефонската линија на број
+389 22 77 7070
за повици од странство или на бесплатниот СОС број
0800 11 111
за повици од Македонија.

Пријави трговија со луѓе

Превземија апликацијата BAN Human Trafficking

App Store Google Play

Aнкета- Кога жртвите на трговија со луѓе имаат право на надомест на штета?

loader