O aplikaciji

O aplikaciji

Ova mobilna aplikacija nastala je u cilju edukacije korisnika o problemu trgovine ljudima i prevencije ovog oblika kriminala.

Kroz interaktivnu igricu korisnici će moći da se upoznaju sa različitim oblicima trgovine ljudima od faze vrbovanja, eksploatacije, izlaska iz lanca trgovine ljudima, do faze oporavka, društvene reintegracije i borbe za ostvarenje prava žrtava trgovine ljudima.

Upoznajući se sa potencijalnim opasnostima, korisnici će moći da prepoznaju slične situacije u životu i tako zaštite sebe i ljude u svojoj okolini.

Takođe, bolje razumevanje iskustva žrtava trgovine ljudima treba da doprinese smanjenju diskriminacije i poboljšanju položaja žrtava u evropskim zemljama.Mobilna aplikacija nastala je u okviru projekta Balkans ACT Now! koji podržava Evropska unija.


Autorska prava: Balkans ACT Now! Projektni tim
Dizajn i razvoj:Intellex d.o.o.
Ilustracije: Bojan Radovanović
Tekstovi: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima

Skini aplikaciju BAN Human Trafficking

App Store Google Play

Anketa- Kada žrtve trgovine ljudima imaju pravo na nadoknadu štete?

loader