O projektu

O projektu

Projekat "Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now" sprovodi se u cilju unapređenja zaštite prava žrtava trgovine ljudima. Projekat podržava Evropska unija a sprovode ga:

Saznajte više na www.nadoknadimo.org.

Sadržaj aplikacije je isključiva odgovornost organizacija koje sprovode projekat Balkans ACT Now! i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Skini aplikaciju BAN Human Trafficking

App Store Google Play

Anketa- Kada žrtve trgovine ljudima imaju pravo na nadoknadu štete?

loader