Pravila i uslovi korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja

Upotrebom aplikacije BAN Human Trafficking! korisnik prihvata i obavezuje se da će se pridržavati sledećih pravila i uslova korišćenja:

Vlasništvo

Aplikacija BAN Human Trafficking! (u daljem tekstu Aplikacija), koja obuhvata website, CMS aplikaciju kao i mobilnu aplikaciju za Android i iOS uređaje, celokupan sadržaj istih - tekstovi, slike, audio i video materijal (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu je organizacija koje sprovode projekat Balkans ACT Now: ASTRE – Akcije protiv trgovine ljudima (SRB), Partnerstva za društveni razvoj (CRO), MFS EMMAUS (BIH), Otvorene porte (MK), Center for Legal Civic Initiatives (ALB), ALC - Accompagnement, Lieux d’Accueil, Carrefour educatif et social (FR), CCEM – Committe Contre L’Esclavage Moderne (FR), Netherlands Helsinki Committee (NL), Centra za ženska prava (MNE) i La Strada International (NL) (u daljem tekstu: Balkans ACT Now! projektni tim) pri čemu su sva prava zadržana, ukoliko nije naznačeno drugačije. Vlasnik Aplikacije zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da izmene stupaju na snagu danom njihove objave. Informacije o promeni uslova korišćenja biće objavljene na stranici Pravila i uslovi korišćenja, a dužnost je korisnika Aplikacije da se o istima pravovremeno informiše.

Upotreba i zaštita podataka

Privatnost svih korisnika Aplikacije biće zaštićena. Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o korisnicima ili dodatne informacije za koje sam korisnik da pristanak. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u organizacijama koje rade na sprovođenju Balkans ACT Now! projekta, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u ovim organizacijama odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Ova Aplikacija namenjena je isključivo ličnoj upotrebi u cilju edukacije i prevencije trgovine ljudima, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smislu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima/aplikacijama ili "preslikavanje" bilo kog dela sadržaja na nekom drugom mestu, što se smatra povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije.

Zaštita autorskih prava

Sadržaj aplikacije je zaštićen Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, a autorska prava se odnose na celokupan sadržaj Aplikacije. S tim u vezi, sadržaj i delovi sadržaja mogu se koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim pravilima i uslovima korišćenja.

Nedozvoljena upotreba

Korisnik se obavezuje da Aplikaciju neće koristiti u bilo kakve zakonom i drugim važećim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava nedozvoljene svrhe i radnje ili da iste podržava; da ne vrši krivična dela ni privredne prestupe u vezi sa Aplikacijom, te da ne povređuje ničija lična prava, dobre poslovne običaje i pravila o zaštiti prava potrošača.

Zabrana lažnog predstavljanja

Prihvatanjem pravila i uslova korišćenja, korisnik se obavezuje da Aplikaciju ne koristi za lažno predstavljanje, uključujući adresne i druge faktografske podatke o korisniku, vlasniku Aplikacije i trećim licima. Korisnik se obavezuje da korišćenjem Aplikacije, sadržajem i aktivnostima neće dovoditi treća lica u zabludu.

Zloupotreba elektronske pošte

Korisnik se obavezuje da Aplikaciju ne koristi za slanje SPAM poruka (e-mail, SMS, elektronske konferencije, News, Blog i drugo) koje se odnose na ličnu promociju, promociju proizvoda i usluga ili neku drugu vrstu propagandnih aktivnosti.

Distribucija virusa

Korisnik se obavezuje da Aplikaciju neće koristiti za širenje bilo kakvog oblika štetnih Internet programa, poruka i podataka (virusa, trojanaca, spyware-a, malware-a, hoax-a, piramidalnih šema i sličnog) ili drugog softvera koji može naneti štetu trećim licima, računarima ili sadržini računara trećih lica.

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik aplikacije ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovorni nijednom korisniku:

  • za pravilno ili nepravilno korišćenje Aplikacije, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,
  • za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajtova ili mobilnih aplikacija, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo preko Aplikacije ili sa njom povezanim linkovima,
  • za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa iz bilo kog razloga.

Neovlašćeni pristup tuđim resursima i sadržajima

Prihvatanjem pravila i uslova korišćenja, korisnik se obavezuje da neće upotrebljavati Aplikaciju kako bi ostvario pristup i kontrolu nad resursima i sadržajima trećih lica, uključujući i one u vlasništvu drugih korisnika Aplikacije. Ovo pravilo odnosi se i na sve pokušaje korisnika da se ostvari pristup bilo kojim podacima na serverima i mreži organizacija koje sprovode Balkans ACT Now! projekat, a koji nisu direktno namenjeni korisniku Aplikacije.


Skini aplikaciju BAN Human Trafficking

App Store Google Play

Anketa- Kada žrtve trgovine ljudima imaju pravo na nadoknadu štete?

loader