Prijavi trgovinu ljudima

Možete nas kontaktirati putem ASTRA SOS telefona
+381 11 785 0000

Možete nas kontaktirati putem ASTRA SOS telefona
+381 11 785 0000
svakog dana od 00-24h.

Prijavi trgovinu ljudima

Skini aplikaciju BAN Human Trafficking

App Store Google Play

Anketa- Kada žrtve trgovine ljudima imaju pravo na nadoknadu štete?

loader