Prepoznaj trgovinu

Fizički izgled

Ima li vidljivih znakova nasilja, straha, ili uznemirenosti? Žrtve trpe surovo fizičko i psihičko zlostavljanje.

Poverenje u organe vlasti

Žrtve su često svesne ili su navedene da veruju kako njihovi trgovci sarađuju sa policijom.

Lične stvari

Trgovci obično oduzmu žrtvi dokumenta, a ponekad i mobilni telefon i novac, kako bi mogli da je kontrolišu.

Kontrola kretanja

Žrtvama obično nije dopušteno da se slobodno kreću, niti da ulaze u interakciju sa drugim ljudima, a i onda kada im je to dopušteno, njihovo kretanje i komunikacija su pod strogom kontrolom trgovaca ljudima.

Prepoznaj trgovinu

Fizički izgled

Ima li vidljivih znakova nasilja, straha, ili uznemirenosti? Žrtve trpe surovo fizičko i psihičko zlostavljanje.

Poverenje u organe vlasti

Žrtve su često svesne ili su navedene da veruju kako njihovi trgovci sarađuju sa policijom.

Lične stvari

Trgovci obično oduzmu žrtvi dokumenta, a ponekad i mobilni telefon i novac, kako bi mogli da je kontrolišu.

Kontrola kretanja

Žrtvama obično nije dopušteno da se slobodno kreću, niti da ulaze u interakciju sa drugim ljudima, a i onda kada im je to dopušteno, njihovo kretanje i komunikacija su pod strogom kontrolom trgovaca ljudima.

Skini aplikaciju BAN Human Trafficking

App Store Google Play

Anketa- Kada žrtve trgovine ljudima imaju pravo na nadoknadu štete?

loader